Välkommen till Kaxåsbygden

Foton från Offerdalsveckan 2008

Gästerna är på plats för Gästabud i Kaxås.

Rätt klädd för ett Gästabud. 

Byalagets ordförande leder ringdansen som avslutning på det trevliga Gästabudet.

2