Kaxåsbygden

Kaxås Byalag

 

   

 

                                                          

 

 

 

Vy från Övre Kaxås över HällsjönAdress: Kaxås Byalag, Bleckåsvägen 9, 835 97 Offerdal

 

Styrelse:

Miguel Pizarro Karlsson, ordförande, 070 549 1923, migge84@hotmail.com

Fanny Hellhoff, vice ordförande, 070 375 6794

Anne-Marie Andersson, sekreterare, akelars62@gmail.com

Elisabeth Rombe, ledamot, 070-569 7714, elisabeth.rombe@hotmail.com

Robin Johansen, ledamot

Pontus Swedenmark, ledamot

Carina Fröberg, ledamot

Sara Swedenmark, suppleant

David Abrahamsson, suppleant

Daniel Tengström, suppleant

Jill Henriksson, suppleant

 

 

Möten:

Byalagets möten är öppna för boende i Kaxåsbygden.

 

 

LupinerByar som ingår i Kaxås Byalag är Kaxås, Åflo, Vågen, Önet, Stocke och Vallen. Byalagets främsta uppgift är att bevaka och utveckla gemensamma intressen som rör bygden och dess invånare.

I en huslänga, snett mitt emot bygdegården, hyr vi ut ett antal lägenheter året om, för kortare eller längre tid. Sommartid kan vi även erbjuda boende på camping med stugor i naturskön miljö.

Underhåller leden till Hällberget, som är ett populärt utflyktsmål, och toppstugan.

Under vintersäsongen ska skidpåret vid bygdegården prepareras och isbanan vid skolan spolas.

Ska ombesörja att vägbelysningen i byarna lyser och framöver blir energieffektiv samt erbjuder möjlighet att köpa vaktmästartjänster, kontakta ordförande.