Välkommen till Kaxåsbygden

Kaxås Byalag

 

 

   

 

                                                          

 

 

 

Vy från Övre Kaxås över HällsjönAdress: 

Kaxås Byalag, Bleckåsvägen 9, 835 97 Offerdal

 

Styrelse:


Elisabeth Rombe, ordförande, 070-5697714

Anne-Marie Andersson, sekreterare, 070-6441558

Pontus Swedenmark, vice ordförande, 072-5121616


Ledamöter:

Åsa Borgström 070-6543008

Pavel Grimvi 07676631666

Maria Nexeus 070-6916161

Elinor Olofsson 070-3341315


Suppleanter:

Miguel Pizarro Karlsson 070-5491923

Seppo Oljelund 076-8119809

Carina Fröberg 070-6287141

Jim Fröberg 072-2030827

 

 

Möten:

Byalagets möten är öppna för boende i Kaxåsbygden.

 

 

LupinerByar som ingår i Kaxås Byalag är Kaxås, Åflo, Vågen, Önet, Stocke och Vallen. Byalagets främsta uppgift är att bevaka och utveckla gemensamma intressen som rör bygden och dess invånare.

I en huslänga, snett mitt emot bygdegården, hyr vi ut ett antal lägenheter året om, för kortare eller längre tid. Sommartid kan vi även erbjuda boende på camping med stugor i naturskön miljö.

Vi underhåller leden till Hällberget och toppstugan, som är ett populärt utflyktsmål, och under vintersäsongen ska skidpåret vid bygdegården prepareras och isbanan vid skolan spolas.

Vi ombesörjer även att vägbelysningen i byarna lyser och framöver blir energieffektiv samt erbjuder möjlighet att köpa vaktmästartjänster (kontakta ordförande).